SPZ Shop ร้านค้าของคนพิเศษและครอบครัว

พื้นที่ส่องแสงศักยภาพบุคคลพิเศษจัดเตรียม Special Plaza เพื่อเป็นช่องทางออนไลน์ที่รวบรวมผลงานและจัดจำหน่ายสินค้าของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวอย่างเป็นระบบ

จึงเปิดโอกาสให้ครอบครัวที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว หรือมีผลงานที่อยากพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และมีความสนใจพื้นที่ร้านค้าของเรา

ผู้ที่สนใจเลือกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้ ดังนี้

email  : SpecialPlaza@gmail.com

facebook messenger : @specialplaza

Line ID : @specialplaza

 


 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s